Trendonderoek

Welke trends zijn belangrijk voor mijn organisatie?

Een trend is eigenlijk een heel ruim begrip. Het zijn ontwikkelingen op onder andere sociaal, politiek, technologisch en maatschappelijk terrein. Vooral de laatste jaren zijn trends, door internet en de groeiende technologie, toegenomen. Iedereen definieert het woord ‘trend’ op zijn eigen manier. Trends zijn soms op korte termijn, soms op lange termijn te signaleren.

Van Dale beschrijft het begrip 'trend' als volgt:

  1. Ontwikkelingslijn, met name het algemeen verloop van statistische cijfers > neiging, richting, tendens>
  2. Nieuwe mode.

 

Om trends te kunnen analyseren, doe je eerst onderzoek. Trendzy is doelgroepexpert. Elke dag wordt de vraag gesteld: “Wat denkt de doelgroep, wat wil de doelgroep en wat doet de doelgroep?”

De werkwijze van Trendzy is opgebouwd uit 3 elementen

Bij trendonderzoek staat een onderzoeksvraag centraal. Voorbeelden van vragen zijn: “Wat is de toekomst van onze branche?” “Binnen welke doelgroepen moeten wij actief zijn?” “Wat zijn onze toekomstige kansen en bedreigingen?” “Hoe kunnen wij onze concurrentiepositie versterken?” Aan de hand van de onderzoeksvraag wordt er onderzoek gedaan. Trendzy verzamelt publicaties, doet deskresearch, bestudeert diverse trendbronnen en doet observaties en interviews. Het trendonderzoek wordt afgesloten met een speciaal voor de opdrachtgever ontwikkelde factsheet.

Minitrends