ONZE WERKWIJZE

Stap 1: Trendonderzoek

Welke trends zijn belangrijk voor mijn organisatie?

Een trend is eigenlijk een heel ruim begrip. Het zijn ontwikkelingen op onder andere
sociaal, politiek, technologisch en maatschappelijk  terrein. Vooral de laatste jaren zijn trends,
door internet en de groeiende technologie, toegenomen. Iedereen definieert het woord ‘trend’
op zijn eigen manier.  Trends zijn soms op korte termijn, soms op lange termijn te signaleren.

Van Dale beschrijft het begrip ‘trend’ als volgt:
1. Ontwikkelingslijn, met name het algemeen verloop van statistische cijfers > neiging, richting, tendens>
2. nieuwe mode. 

Om trends te kunnen analyseren, doe je eerst onderzoek. Trendzy is doelgroepexpert. Elke dag wordt de vraag gesteld: “Wat denkt de doelgroep, wat wil de doelgroep en wat doet de doelgroep?”

Wat is dan trendonderzoek?

Bij trendonderzoek staat een onderzoeksvraag centraal.

Voorbeelden van vragen zijn:
“Wat is de toekomst van onze branche?” “Binnen welke doelgroepen moeten wij actief zijn?”
“Wat zijn onze toekomstige kansen en bedreigingen?”
“Hoe kunnen wij onze concurrentiepositie versterken?”

Aan de hand van de onderzoeksvraag wordt er onderzoek gedaan. Trendzy verzamelt
publicaties, doet deskresearch, bestudeert diverse trendbronnen en doet observaties en interviews.
Het trendonderzoek wordt afgesloten met een speciaal voor de opdrachtgever ontwikkelde factsheet.

Trendpresentatie maken

MINITRENDS

TRENDRAPPORT POST CORONA VISIES

Trots op mijn bijdrage aan het Trendrapport, als product van het platform TrendConnection. Iemand die met trends werkt, kan nog steeds niet de toekomst voorspellen maar alleen aangeven welke kant(en) de ontwikkeling op kan gaan. [...]