ONZE WERKWIJZE

Stap 1: Trendonderzoek

Welke trends zijn belangrijk voor mijn organisatie?

Een trend is eigenlijk een heel ruim begrip. Het zijn ontwikkelingen op onder andere
sociaal, politiek, technologisch en maatschappelijk  terrein. Vooral de laatste jaren zijn trends,
door internet en de groeiende technologie, toegenomen. Iedereen definieert het woord ‘trend’
op zijn eigen manier.  Trends zijn soms op korte termijn, soms op lange termijn te signaleren.

Van Dale beschrijft het begrip ‘trend’ als volgt:
1. Ontwikkelingslijn, met name het algemeen verloop van statistische cijfers > neiging, richting, tendens>
2. nieuwe mode. 

Om trends te kunnen analyseren, doe je eerst onderzoek.

Wat is dan trendonderzoek?

Bij trendonderzoek staat een onderzoeksvraag centraal.

Voorbeelden van vragen zijn:
“Wat is de toekomst van onze branche?” “Binnen welke doelgroepen moeten wij actief zijn?”
“Wat zijn onze toekomstige kansen en bedreigingen?”
“Hoe kunnen wij onze concurrentiepositie versterken?”

Aan de hand van de onderzoeksvraag wordt er onderzoek gedaan. Trendzy verzamelt
publicaties, doet deskresearch, bestudeert diverse trendbronnen en doet observaties en interviews.
Het trendonderzoek wordt afgesloten met een speciaal voor de opdrachtgever ontwikkelde factsheet.

Trendpresentatie maken

MINITRENDS

Dit is zo…. 2019! Part 3

Populair in 2019; een 3e blog met higlights Supermarkt 2.0 Het is al jaren een trendterm 'beleving', of breder nog 'de belevingseconomie'. In de supermarkt van de toekomst moet de klant vooral geïnspireerd worden. Koks [...]