Millenials stellen uit!

21 augustus 2019

Uitstelgedrag van een doelgroep

Twintigers van 2018 bereiken mijlpalen in hun levensloop later dan de twintigers van 2008. Ze gaan later uit huis, volgen langer onderwijs en hebben minder snel een vaste arbeidsrelatie of een koophuis. Ook stijgt de leeftijd waarop zij gaan samenwonen of kinderen krijgen.

Een jaartje later uit huis

De leeftijd waarop men bezig is met vast werk heeft, is opgeschoven. In 2009 was dat op 24 jarige leeftijd. In 2019 is dat op 27 jarige leeftijd.

Voor de zomervakantie publiceerde het CBS de cijfers van het nieuwe onderzoek:

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/20/mijlpalen-twintigers-schuiven-op

In 2008 gingen de jongeren rond hun 22het huis uit. In 2018 is dat gemiddeld een jaar later, namelijk als ze 23 jaar zijn. De invoering van het sociaal leenstelsel in 2015 heeft zeker bijgedragen aan het feit dat studenten later op kamers gaan wonen. Ook relatie- en gezinsvorming vinden later plaats. De gemiddelde leeftijd van het 1huwelijk is tussen 2008 en 2018 gestegen van 30 naar 31,5 jaar (vrouwen) en van 32,9 naar 33,9 (mannen). De algemene gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting was in 2018 38,2 bij de mannen en 35,2 bij de vrouwen.

Omdat het echte settelen in de huidige maatschappij moeilijk is, vertonen de millenials uitstelgedrag.

#adulting

Oorzaken zijn te zoeken in de complexiteit van het vinden van de juiste (flex)baan. Het hebben van een titel is dus wel zo belangrijk is. Dus moet je verder studeren. Het ervaren van stress en druk door mogelijkheden van online daten. Alles is maakbaar in de online wereld en single zijn is niet van deze tijd. Gestegen huizenprijzen en strenge hypotheekprocedures makken het niet gemakkelijk. Een weerstand tegen #adulting is dan makkelijk te vormen.

Een van de grootste vraagstukken is hoe om te gaan met de wensen van nieuwe doelgroepen. Misschien wel de meest besproken doelgroep van deze tijd: de millennials. Maar hoe nieuw is deze doelgroep? Millennials zijn ca. tussen de 18 en 29 jaar en hebben op veel gebieden de standaard reeds bepaald. Wel is de groep niet homogeen, maar heterogeen samengesteld.

Het is geen rage die overwaait. Het is een permanente shift gaande in het het leven vormgegeven wordt. Van huisje-boompje-beestje, naar drankje-reisje-feestje.

Er wordt een soort tussenstation gecreëerd waar het goed vertoeven is, voordat de volgende levensfase zich aanbiedt.

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Strategische partner nodig om trends binnen jouw doelgroep te analyseren? Neem gerust contact met mij op.

Astrid, augustus 2019

 

 

WELLICHT OOK INTERESSANT?
Fysieke intelligentie en een pil met dezelfde resultaten als een workout?
4 april 2024